POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Poprawa szorstkości nawierzchni dróg asfaltowych oraz betonowych

Nie ma nic ważniejszego na drodze od bezpieczeństwa. Wiedzą o tym zarówno kierowcy, jak i inżynierowie oraz zarządcy dróg. Dlatego technologie zabezpieczania przed wypadkami ciągle prężnie się rozwijają. Jednym z najnowszych rozwiązań w tym zakresie jest poprawa szorstkości betonu przy użyciu specjalistycznych maszyn. Dzięki temu natychmiast zwiększa się przyczepność nawierzchni, a to ma pozytywny wpływ na zachowywanie się pojazdów na drodze.

O nas

Firma TEXTURA oferuje kompleksową realizację zadań
związanych z poprawą szorstkości nawierzchni dróg asfaltowych oraz betonowych. Od 2017 roku poprawiamy bezpieczeństwo na drogach

Image
Image
TEXTURA to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w zakresie poprawy szorstkości nawierzchni drogowych. Dostosowujemy właściwości przeciwpoślizgowe dróg do wymagań krajowych zawartych w obowiązujących aktach prawnych, specyfikacjach technicznych oraz dokumentacji kontraktowej.

Poprawa szorstkości podczas procesu śrutowania

Uzyskany efekt w postaci nowej tekstury nawierzchni jest długotrwały i pozwala na poprawę bezpieczeństwa jezdni w miejscach szczególnie niebezpiecznych tj. łukach poziomych, stref przed przejściami dla pieszych czy łącznicach.

W ramach oferowanych usług możemy poddać zabiegom zarówno całe drogi, jak i wybrane odcinki (np. tylko w miejscach szczególnie niebezpiecznych).

Przed przystąpieniem do realizacji opracowujemy projekt organizacji ruchu oraz przeprowadzamy badania technologiczne, które mają na celu wskazanie zagrożeń oraz korzyści związanych z procesem poprawy szorstkości nawierzchni.

Poprawa szorstkości asfaltu lub betonu kończy się analizą porealizacyjną zawierającą pomiary współczynnika tarcia, a także badania mikro i makrotekstury nawierzchni.

Kto skorzysta na poprawie szorstkości drogi?

Na zastosowaniu technologii śrutowania skorzystają zarówno zarządcy dróg, jak i ich użytkownicy. Dlatego naszą ofertę kierujemy do wszystkich, zarządców dróg i generalnych wykonawców, którzy mają obowiązek utrzymać parametr szorstkości na wymaganym poziomie.

Uszorstnienie nawierzchni dróg asfaltowych skutkuje nagłym podniesieniem stopnia bezpieczeństwa, zmniejszając liczbę wypadków, a także zwiększeniem komfortu korzystania z nawierzchni, zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Więcej informacji na temat współpracy udzielimy podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego. Z przyjemnością przybliżymy proces realizacji uszorstnienia nawierzchni dróg i zaproponujemy najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania.

Image
bezpieczna dla nawierzchni
Image
szybka w realizacji 
Image
Gwarantująca długotrwały efekt nowej tekstury
Image
zwiększająca bezpieczeństwo
w miejscach szczególnie niebezpiecznych

Realizacje

Firma TEXTURA do dnia dzisiejszego poprawiła właściwości
przeciwpoślizgowe na setkach tysięcy metrów kwadratowych autostrad,
dróg głównych i ekspresowych.

Zapytaj o ofertę:

+48 501-627-136

 

Kontakt e-mail

biuro@textura.net.pl