ŚRUTOWANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ - ASFALTOWEJ I BETONOWEJ

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w dużej mierze zależy od odporności nawierzchni na poślizg. Powinna ona utrzymywać się przez jak najdłuższy czas od momentu wybudowania drogi. W sytuacjach kiedy parametr szorstkości nawierzchni spada poniżej oczekiwanych wymagań, a użytkowanie drogi stanowi zagrożenie dla kierujących oraz pieszych, najszybszym i najlepszym rozwiązaniem przywracającym odpowiednie właściwości antypoślizgowe jest uszorstnienie drogi metodą śrutowania.

Na czym polega technologia śrutowania?

Proces śrutowania asfaltu polega na zastosowaniu specjalistycznego sprzętu oraz indywidualnie dobranego ścierniwa. Cały proces wykonywany jest przy użyciu samobieżnej maszyny wraz ze zintegrowanym systemem odsysania urobku. Podczas pracy sprzętu, śrut zostaje wyrzucony z dużą siłą w nawierzchnię, wyostrzając powierzchnie kruszywa oraz usuwając spolerowaną błonkę asfaltową z powierzchni drogi. Właśnie dzięki temu zabiegowi zyskuje ona oczekiwaną szorstkość. Śrutowanie nawierzchni drogi zwiększa przyczepność i komfort jazdy bez negatywnego wpływu na stan techniczny nawierzchni.

Zalety śrutowania nawierzchni drogi?

Największym atutem metody śrutowania asfaltu jest wyraźna poprawa bezpieczeństwa, potwierdzona badaniami porealizacyjnymi. Śrutowanie nawierzchni drogowej natychmiast po zakończeniu prac pozwala na wznowienie ruchu. Co więcej, śrutowanie asfaltu czy betonu jest całkowicie ekologicznym sposobem na redukcję poślizgu, nie wykorzystuje bowiem ani cennej wody, ani żadnych środków chemicznych. Pozwala również zachować oznakowanie poziome, które dzięki sterowności maszyny śrutującej może pozostać nienaruszone.

W ramach realizacji zadań oferujemy:

Image
opracowanie indywidualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu dostosowanego do warunków realizacji zadania
Image
wdrożenie oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót
Image
uszorstnienie nawierzchni dróg asfaltowych oraz betonowych w technologii śrutowania
Image
przeprowadzenie analizy porealizacyjnej w oparciu o dokonane pomiary współczynnika tarcia zestawem SRT oraz badania mikro i makrotekstury nawierzchni
Image
konsultacje technologiczne, które wskażą zagrożenia i korzyści dostosowane indywidualnie do każdego zadania
Image
szybki czas realizacji, który jest kluczowy dla zadań wykonywanych pod ruchem

Zapytaj o ofertę:

+48 501-627-136

 

Kontakt e-mail

biuro@textura.net.pl